6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) İŞ ARAYAN ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuat uyarınca, “bitoniş” web sayfası ve mobil uygulaması üzerinden iş arayan çalışan adayları olmak üzere ürün veya hizmet alan kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. KVKK politikalarımızı internet sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Biton İş Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi (“bitonis”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz şirket faaliyetleri kapsamında, Kanunun 4.maddesinde belirtilen; “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” genel ilkelerine, Kanunun 5. ve 6. maddesi ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

2.1.Sunduğumuz hizmetler kapsamında, ürün veya hizmet alan çalışan adaylarına ait kişisel veriler, “bitoniş” tarafından web sayfası ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, iş arayan çalışan adaylarına ait kişisel verilerin üye işverenlere aktarılmasını sağlamak, web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden hizmet alan üye işverenlere ait iş ilanlarına, iletişim bilgilerine erişimin sağlanması, tarafların paylaştıkları bilgilerin karşılıklı olarak birbirlerine aktarılmasını sağlamak, talep ve şiakyet yönetimini sağlamak,

2.2.”bitoniş” tanıtım sürecinin yürütülmesi; e-posta ve telefon ile hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme süreçlerini yerine getirmek gerekli bildirimleri yapmak, memnuniyet anketleri yapılması, sosyal medya, online platformlar veya başka mecralar üzerinden yaptığınız görüş, şikayet ve yorumların değerlendirilmesi, dönüş yapılması, ürün veya hizmet alan ilgili kişileri bilgilendirmek, ürün veya hizmet alan kişilere yönelik aktivitelerin gerçekleştirilmesi, istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik ürün veya hizmet alan kişilerin “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak tanıtım, bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

2.3.İletişim ve destek hizmetlerinin yerine getirilmesi, İleti Yönetim Sistemi (İYS) işlem süreçlerini gerçekleştirmek, sunulan hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere ilişkin destek sağlanması, kayıtlarımızın ve veri tabanımızın güncellenmesi,

2.4.Yasal düzenlemeler gereğince, yargı organları, arabulucular, noterler, kolluk birimleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen bilgi ve belge taleplerini yerine getirmek, gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirilmesi,

2.5.”Şirketimizin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle iletişimin sağlanması, “bitoniş” kurumsal kalitesini geliştirmek, ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, “bitoniş” faaliyetleri ile ilgili internet sayfası, mobil uygulaması, sosyal medya hesapları yönetim sürecinin yerine getirilmesi, internet sayfası üzerinden kullanıma sunulan uygulama ve bilişim sistemlerinin kullanımını sağlamak, gerektiğinde uzaktan erişim süreçlerinin yerine getirilmesi,

2.6.Üyelik ve hizmet sözleşmesi kapsamında ürün veya hizmet alan kişilere yönelik istihdam platformu sağlama ve istihdam yönetimi hizmetlerine dair süreçlerin yerine getirilmesini sağlamak,

3. İşlenen Kişisel Veriler:

Beyaz yaka çalışan adayları bakımından; isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hal, uyruk kimlik bilgileri, cep telefonu, e-posta iletişim bilgileri, yaşadığı şehir/bölge (ülke, il, ilçe, semt/mahalle) lokasyon, bulunduğu yer konum bilgisi, profil resmi görsel bilgiler, sürücü belgesi, askerlik durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, video cv, aradığı (çalışmak istediği) pozisyon, özlük ve mesleki bilgiler, çalıştırılacağı pozisyon bakımından gerekli hallerde sigara kullanım bilgisi,

Mavi yaka çalışan adayları bakımından; isim, soyisim, cinsiyet, doğum tarihi, medeni hal, uyruk kimlik bilgisi, cep telefonu, e-posta iletişim bilgisi, yaşadığı şehir/bölge (ülke, il, ilçe, semt/mahalle), lokasyon, bulunduğu yer konum bilgisi, askerlik durumu, sürücü belgesi, sürücü belgesi türü, eğitim durumu, toplam iş tecrübesi, en son çalıştığı iş yeri (firma adı (zorunlu değil), ülke, il, ilçe, pozisyon, çalışma süreniz), aradığı (çalışmak istediği) pozisyon özlük ve mesleki bilgiler, çalıştırılacağı pozisyon bakımından gerekli hallerde sigara kullanım bilgisi,

Paylaştığınız özgeçmiş/cv örneklerinde ve eklerinde yer vermeniz halinde kan grubu, engellilik, fiziksel durum bilgileri, sağlık durum bilgileriniz, adli durum bilgileriniz olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Web sitesi ve mobil uygulama üzerinden paylaştığınız üyelik kayıt bilgileri, web sayfası, mobil uygulama kullanıcı bilgileri, kullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen pazarlama bilgileri, sistem giriş çıkış kayıt bilgileri, log kayıt bilgileri, işlem güvenliği bilgisi, android, ios, mobil site, web si-tesi, işletim sistemleri kullanıcı bilgileri, kullanıcı erişim bilgileri, kullanmanız durumunda kame-ra ve mikrofon izni bilgisi, IP, ID, telefon operatör bilgisi, kullanılan cihaz bilgisi, mobil uygula-masını kullanmanız halinde kullandığınız cihazınız ile onayınıza bağlı olarak bulunduğunuz yer, konum, lokasyon verisi olmak üzere yukarıda yazılı kişisel verilerinizi işliyoruz.

Söz konusu verileriniz, istihdam aracılığı faaliyetlerinin yerine getirilmesine bağlı olarak tabi olduğumuz yasal mevzuat gereği sisteme kullanıcı adı ve şifrenizle kayıt olduğunuz en son tarihten itibaren beş yıl süreyle sistemlerimizde saklanacaktır.

Üye olarak sunduğumuz mobil uygulaması ve web sayfası dışında personel istihdam etmek isteyen işveren veya temsilcilerine yapacağınız paylaşımların veya kontrolümüz dışında paylaştığınız bilgiler ile ilgili olarak şirketimizin sorumluluğu, kontrolü ve müdahalesi bulunmamaktadır.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz; “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlığı altında 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;

Paylaştığınız kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizi, özgeçmiş bilgileriniz ve eklinde sunduğunuz kişisel verileriniz ile sunmanız halinde video cv örneklerinizi, paylaşım tercihleriniz doğrultusunda, taleplerin gerçekleştirilmesi amacıyla, yurt içinde bulunan üye işverenlere ve yetkili temsilcilerine,

Bilgi işlem süreçlerinin yerine getirilmesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında tercih etmeniz halinde size ticari elektronik ileti gönderilmesi, video cv gönderilmesini sağlamak, veri güvenliği ve işlem güvenliğini sağlamak amacıyla veri işleyen durumunda olan bulut hizmeti sunan ve teknik destek aldığımız hizmet sağlayan tedarikçilerimize,

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, özel hukuk tüzel kişilerine, avukatlarımıza, yargı organlarına, İŞKUR olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan kişisel veriler bakımından herkese açık olarak kamuoyuna Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek ilgili mevzuata dayalı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel bilgileriniz, şirketimiz tarafından doğrudan, www.bitonis.com internet sitemiz ve mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz, üyelik kaydı oluşturmanız, hizmetlerimizden faydalanmanız ve üyelik için gerekli olan elektronik ortamdaki formları doldurmanız, özgeçmişinizi, talep, tercih ve beklentilerinizi paylaşmanız, video cv paylaşmanız, ticari, teknik, muhasebe, faturalandırma süreçleri için gerekli bilgileri paylaşmanız, mobil uygulaması, sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, e-posta, iletişim kanallarını kullanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, şirketimizi ziyaret emeniz halinde doğrudan, üçüncü taraf internet siteleri, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilmektedir.

Buna göre, sağlık verileri ve adli durum bilgileri olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve görüntü kayıtları ile ticari elektronik ileti gönderilmesini sağlamak amacıyla Kanun’un 5/1- ‘’Açık rızanın alınması’’, şirketimizin tabi olduğu yasal mevzuat gereği 5/2- a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, sunduğumuz hizmet sözleşmesi kapsamında c)’’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç)‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, d)’’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

Kişisel veri sahibi, KVKK 11. maddesi çerçevesinde Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak Biton İş Teknoloji Yazılım Anonim Şirketi (“bitonis”), 2. Organize Sanayi Bölgesi 83235 Nolu Cadde No:8/28 Şehitkamil Gaziantep adresine bizzat, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta göndererek, [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine elektronik posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.

Şirketimize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Detaylı bilgi için www.bitonis.com adresinde bulunan Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

BİTON İŞ TEKNOLOJİ YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“bitonis”)

Adres : 2. Organize Sanayi Bölgesi 83235 Nolu Cadde No:8/28 Şehitkamil Gaziantep

E-Mail: [email protected] Web Sayfası:www.bitonis.com

Mersis No: 0178156581500001