Üretken Performans İncelemeleri: Adil, Yapıcı ve Motivasyonel Değerlendirmeler için Kılavuz

uretken-performans-degerlendirmeleri

Performans incelemeleri yanlış planlanıp uygulandığında çalışanların motivasyonunu düşürebilir, güvenini zedeleyebilir ve iş tatminini azaltabilir. Bu nedenle, performans incelemelerini üretken, adil, yapıcı ve motivasyonel bir şekilde yürütmek için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir.

Performans incelemelerini planlayın ve hazırlayın

Performans incelemeleri, yılda bir veya iki kez yapılacak rutin bir görev olarak görülmemelidir. Performans incelemeleri, çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmanızı ve onların başarılarını, zorluklarını ve ihtiyaçlarını takip etmenizi gerektirir. Bu nedenle, performans incelemelerini planlamak ve hazırlamak için şunları yapabilirsiniz:

Performans incelemelerinin zamanlamasını, formatını, kriterlerini ve yöntemlerini önceden belirleyin ve çalışanlarla paylaşın: Bu şekilde, çalışanlar ne bekleyeceklerini bilir ve kendilerini hazırlayabilirler. Örneğin performans incelemelerinin yılda kaç kez yapılacağını, yüz yüze mi online mı olacağını, hangi performans ölçütlerinin kullanılacağını ve hangi geribildirim tekniklerinin uygulanacağını önceden bildirin.

Performans incelemelerini düzenli olarak yapın ve aralarda geribildirim vermeyi ihmal etmeyin: Bu şekilde, çalışanlar performanslarının nasıl gittiğini bilir ve gelişim fırsatlarını kaçırmazlar. Örneğin performans incelemelerinin yanı sıra, haftalık veya aylık olarak çalışanlarla birebir görüşmeler yapın ve onlara anında geri bildirim verin.

Performans incelemeleri için yeterli zaman ayırın ve dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırın: Bu şekilde, çalışanlara değer verdiğinizi ve onların görüşlerini önemsediğinizi gösterirsiniz. Örneğin performans incelemesi yapacağınız gününüzü boş tutun, telefonunuzu sessize alın, kapınızı kapatın veya başka bir odaya geçin.

Performans incelemeleri için somut veriler, örnekler ve rakamlar kullanın: Gerçek verilerle değerlendirmenizi objektif ve adil bir şekilde yapabilir ve çalışanların itiraz etmesini veya savunmaya geçmesini önleyebilirsiniz. Örneğin çalışanların performanslarını ölçmek için sayısal hedefler, kalite standartları, müşteri memnuniyeti anketleri gibi kantitatif yöntemler kullanın.

Olumlu ve olumsuz geribildirimler arasında denge kurun

Performans incelemelerinde sadece olumlu veya sadece olumsuz geribildirim vermek doğru değildir. Olumlu geribildirimler, çalışanların motivasyonunu artırır, başarılarını takdir eder ve güçlü yönlerini pekiştirir. Olumsuz geribildirim vermek ise çalışanların gelişim alanlarını belirler, hatalarını düzeltmelerine yardımcı olur ve beklentilerinizi netleştirir. Bu nedenle, performans incelemelerinde olumlu ve olumsuz geribildirimleri dengeli bir şekilde vermek için şunları yapabilirsiniz:

Olumlu geri bildirim verirken, çalışanların hangi davranışlarından veya sonuçlarından memnun olduğunuzu açıkça belirtin ve bunların işe veya kuruma nasıl katkı sağladığını vurgulayın. Örneğin “Proje raporunu zamanında teslim ettiğin için teşekkür ederim. Bu sayede müşteriyi memnun ettik ve güvenilirliğimizi artırdık.” Olumlu geribildirim verirken, samimi, içten ve özgün olmaya dikkat edin. Aynı klişe ifadeleri tekrarlamaktan kaçının.

Olumsuz geribildirim veriyorsanız, çalışanların hangi davranışlarından veya sonuçlarından memnun olmadığınızı nazikçe ifade edin ve bunların işe veya kuruma nasıl zarar verdiğini anlatın. Ayrıca, çalışanların bu durumu nasıl düzeltebilecekleri veya önleyebilecekleri konusunda önerilerde bulunun. Örneğin “Toplantılara sık sık geç kaldığını fark ettim. Bu, takım arkadaşlarını rahatsız ediyor ve iş akışını aksatıyor. Lütfen bundan sonra toplantılara zamanında gelmeye özen göster. Eğer zamanında gelmene engel olan bir şey varsa, lütfen bana önceden haber ver.” Olumsuz geribildirim verirken, kırıcı, suçlayıcı veya yargılayıcı olmaktan kaçının. Çalışanın kişiliğine değil, davranışına odaklanın.

Olumlu ve olumsuz geribildirimleri bir arada verirken, sandviç tekniğini kullanabilirsiniz. Bu teknikte, olumsuz geribildirimi iki olumlu geri bildirim arasına sıkıştırırsınız. Bu şekilde, çalışanların moralini bozmadan, yapıcı bir şekilde eleştirirsiniz. Örneğin “Müşterilerle iletişim kurarken çok nazik ve profesyonelsin. Bu, müşteri memnuniyetini artırıyor ve sadakatini sağlıyor. Ancak müşterilerden gelen şikayetleri zamanında çözmediğini gördüm. Bu durum, müşterilerimizle ilişkilerimizi zayıflatıyor ve itibarımızı düşürüyor. Lütfen bundan sonra müşterilerden gelen şikayetlere daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt ver. Bunun için sana destek olmaya hazırım. Senin gibi değerli bir çalışanımız olduğu için çok şanslıyız.”

Performans incelemeleri tek taraflı değildir

Performans incelemeleri, sadece yöneticilerin çalışanlara geribildirim verdiği tek taraflı bir süreç ya da monolog değildir. Performans incelemeleri, çalışanların da yöneticilere geribildirim verdiği, görüşlerini paylaştığı, sorunlarını dile getirdiği ve önerilerde bulunduğu çift taraflı bir diyalogdur. Bu nedenle, performans incelemelerinde çalışanların görüş ve önerilerine açık olmak için şunları yapabilirsiniz:

Çalışanlara performanslarıyla ilgili kendilerini nasıl değerlendirdiklerini sorun ve bunu sizin değerlendirmenizle karşılaştırın. Bu şekilde, çalışanların kendilerine olan güvenlerini ve farkındalıklarını artırabilirsiniz.

Çalışanlara işleriyle ilgili neyi sevdiklerini, neyden zevk almadıklarını, nelerden şikayetçi olduklarını veya neleri değiştirmek istediklerini sorun. Bu şekilde, çalışanların iş tatminlerini ve motivasyonlarını ölçebilir ve iyileştirebilirsiniz. Örneğin çalışanlara işlerinin en zorlu ve en keyifli yönlerini, iş ortamının veya koşullarının nasıl olduğunu, iş yükünün veya stres seviyesinin nasıl etkilediğini sorun.

Çalışanlara kurumla ilgili neyi beğendiklerini, neyi beğenmediklerini, neleri önerdiklerini veya neleri beklediklerini sorun. Bu şekilde, çalışanların kuruma olan bağlılıklarını ve sadakatlerini test edebilir ve güçlendirebilirsiniz. Örneğin çalışanlara kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, kültürü, politikaları, yönetimi hakkında ne düşündüklerini, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun kendilerine sunduğu fırsatları veya sınırlamaları sorun.

Çalışanlara sizinle ilgili neyi takdir ettiklerini, neyi eleştirdiklerini, nelerden memnun olduklarını veya nelerden rahatsız olduklarını sorun. Bu şekilde, çalışanların sizinle olan ilişkilerini ve güvenlerini değerlendirebilir ve geliştirebilirsiniz. Örneğin çalışanlara sizin liderlik tarzınızı, iletişim şeklinizi, yönlendirme biçiminizi, destek verme derecenizi nasıl bulduklarını, sizden neler öğrendiklerini veya neler beklediklerini sorun.

Performans incelemelerinde hedefleri belirleyin ve ödüllendirin

Performans incelemeleri, çalışanların geçmiş performanslarını değerlendirmenin yanı sıra, gelecek performanslarını da planlamanın bir fırsatıdır. Bu nedenle, performans incelemelerinde hedefleri belirlemek ve ödüllendirmek için şunları yapabilirsiniz:

Hedefleri belirlerken, SMART kriterlerini kullanın. SMART kriterleri, hedeflerin spesifik (specific), ölçülebilir (measurable), ulaşılabilir (achievable), gerçekçi (relevant) ve zamana (time bound) bağlı olmasını sağlar. Bu şekilde, hedefler net, anlaşılır ve değerlendirilebilir olur. Örneğin “Müşteri memnuniyet oranını %10 artırmak” gibi bir hedef SMART kriterlerine uygundur.

Hedefleri belirlerken, çalışanların görüşlerini alın ve ortak bir karara varın. Bu şekilde, çalışanlar hedeflere daha fazla sahip çıkar, sorumluluk alır ve motivasyonları artar. Örneğin çalışanlar hedef belirlerken siz de katılın ve onların fikirlerine saygı gösterin. Hedef dayatması yapmayın, zorla kabul ettirmeye çalışmayın.

Hedefleri belirlerken, çalışanların yetenek, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurun. Bu şekilde, çalışanlar hedeflere ulaşmak için gerekli kaynaklara, desteğe ve eğitime sahip olur. Örneğin, çalışanların mevcut performans seviyelerini, gelişim potansiyellerini, kariyer planlarını dikkate alın. Hedefleri çok kolay veya çok zor olmayacak şekilde ayarlayın.

Hedeflere ulaştığı zaman çalışanları ödüllendirin. Ödüller maddi veya manevi olabilir. Maddi ödüller zam, prim, bonus, terfi gibi finansal teşvikleri içerir. Manevi ödüller ise takdir, tebrik, teşekkür, övgü gibi duygusal teşvikleri içerir. Ödüllendirme, çalışanların başarı duygusunu artırır, performanslarını yükseltir ve sadakatlerini sağlar. Örneğin hedeflerini başarıyla tutturan çalışanlara sertifika, plaket, madalya gibi sembolik hediyeler verin veya onları kurum içinde veya dışında tanıtın.

Performans incelemeleri, işyerinde verimliliği, kaliteyi ve işbirliğini artırmak için etkili bir yönetim aracıdır. Ancak, performans incelemelerinin bu faydaları sağlayabilmesi için üretken, adil, yapıcı ve motivasyonel bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu yazıda bahsettiğimiz ipuçlarını uygulayarak, performans incelemelerini daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Performans incelemelerini planlamak, olumlu ve olumsuz geribildirimleri dengeli bir şekilde vermek, çalışanların görüşlerine açık olmak, hedefleri belirlemek ve ödüllendirmek, performans incelemelerini başarılı kılan unsurlardır. Bu ipuçlarını uygulayarak, performans incelemelerinin çalışanların gelişimini destekleyen, iş verimini artıran ve iş tatminini yükselten bir süreç haline gelmesini sağlayabilirsiniz.