Mavi yakalı çalışanların motivasyonu nasıl yükselir?

mavi-yakali-calisanlarin-motivasyonu

Mavi yakalı çalışanlar için iş arayıp bulmak ne kadar önemliyse, o işte kalıcı olmak için yüksek bir motivasyona sahip olmak da bir o kadar önemli. Bu yazımızda çalışanla işyeri arasında sürdürülebilir bir birliktelik kurmak için gereken motivasyon unsurlarını özetliyoruz.

Gallup 2022 State of the Workplace Raporu, dünya genelinde çalışanların yalnızca %21'inin işiyle bağ kurduğunu ve kadınların (%23) erkeklerden (%20) biraz daha fazla bağlı ve motive olduğunu ortaya koydu. Doğru araçlar ve stratejiler olmadan işyerinde bağlılık ve motivasyon yaratmak, işverenler için zordur. Mavi yaka çalışanlar söz konusu olduğunda bu motivasyonu yaratmak için güvenli bir iş ortamı sunmak, iş deneyimini geliştirmek, geri bildirimde bulunmak, doğru bir şekilde iletişim kurmak ve onları yönetime dahil etmek atılabilecek temel adımlardır.

Mavi yaka nedir?

“Mavi yakalı” terimi, bir iş türünü ifade eder. Mavi yakalı işler genellikle beden gücü ve el emeği isteyen işler olarak kategorize edilir. Bu kategoriye giren mavi yaka mesleklerinden bazıları inşaat, imalat, bakım-onarım ve madenciliktir. Bu tür işlerde çalışan kişiler, işçi sınıfının üyeleri olarak kabul edilir.

“Mavi yaka” terimi, 1920'lerde madencilik ve inşaatta çalışanlar gibi mavi yakalı işçilerin kiri gizlemek için daha koyu renkli giysiler (kot pantolon, tulum vb.) giymesiyle ortaya çıktı. Bugün, mavi yakalı işlerin algısı oldukça değişti ve bu rolde örgün eğitime, becerilere ve yüksek maaşa sahip işçiler bulmak yaygınlaştı.

Nükleer teknisyenler, asansör montajcıları ve metro işletmecileri gibi mavi yakalı işlerde çalışanlar, ortalama bir üniversite mezununun, mezun olduktan sonra beyaz yakalı olarak kazandığından daha fazla kazanıyor. Mavi yakalılar değerli ve önemli işler üretiyor ancak işverenlerin çoğu hala mavi yakalı çalışanlarını beyaz yakalılar için hazırladığı motivasyon uygulamalarından muaf tutuyor.

Mavi yaka çalışanların iş deneyimini geliştirmek için motive edici 8 strateji

Bir işletmenin başarılı olabilmesi için yalnızca müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürün ve/veya hizmetler sunması değil, aynı zamanda sadık ve kendini işine adamış çalışanlara da sahip olması gerekir. Çalışan motivasyonu, performansı ve üretkenliği artırmak için önemli bir unsurdur. İşte, mavi yaka çalışanların iş deneyimini geliştirmek için uygulanabilecek 8 motive edici strateji:

1. Şirket hedeflerinizi paylaşın

Çalışanların, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için parçaların bütüne nasıl uyduğunu anlamaları gerekir. Çalışanlarınıza hedeflerinizi tanıtmak, bu hedeflere giden yolda destek istemek her zaman motivasyon artırıcı bir adımdır. Dahası, mavi yakalı çalışanlarınıza büyük resmi göstererek ana hedeflere ulaşmak için katkı sunabilecekleri konularda daha ulaşılabilir hedefler atayabilirsiniz. İyi tanımlanmış hedefler ekibi enerjik ve motive tutar. Ekip üyelerinin neden çalıştıklarını bilmeleri ve yaptıkları şeyle özdeşleşmeleri gerekir. Bu şekilde, ekibin tüm üyeleri engelleri öngörebilir ve işi planlandığı gibi yürütmek için kişisel düzenlemeler yapabilir. Hedeflere ulaşmalarını engelleyen sorunları belirleme ve çözme yeteneğini geliştirmek çalışanlarınız için en iyi motivasyondur.

2. Çabayı ödüllendirin

Bir şirkette çalışmış olan herkes, hedeflere ulaştıktan sonra çabanın fark edilmemesinin ne kadar moral bozucu olduğunu bilir. Çalışan takdirinin eksikliği şirketlerdeki yüksek devir hızının ana nedenlerinden biridir. İşte tam da bu nedenle, her bir üyenin görevini yerine getirmek ve şirketin büyümesine katkıda bulunmak için gösterdiği çabayı takdir etmek işyerinde motivasyon yaratır. İletişim, etkili yönetimin temel taşıdır. Araştırmalar, düzenli sözlü takdirin birçok çalışan için ücretten daha büyük bir motivasyon unsuru olduğunu göstermiştir. Şirketinizin ekibi tarafından sunulan iyi performansı takdir ettiğinizi göstermenin birkaç yolu vardır. İyi çalışan bir prim sistemi yaratmak, teşekkür mesajları atmak, ikramiyeler, ödüller ve hediyeler işgücünü takdir etmenin başlıca yollarıdır.

3. Ekibinizi güçlendirin

İşverenlerin, finansal sonuçlara, metriklere ve satışa hedeflerine odaklı olduğu kadar onu ileriye taşıyacak insan kaynağıyla doğru bir bağ kurmaya da aynı oranda odaklanması gerekir. Mavi yakalı çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmada emek ve eforuna en çok ihtiyaç duyulan ancak en az ödüllendirilen kesimdir. Çeşitli motivasyon uygulamaları ile mavi yakalı çalışanlarda ekip algısı ve işe bağlılık düzeyleri güçlendirilebilir. Buna zaman ve kaynak ayıran şirketler bu girişimlerinin sonuçlarını verimlilik ve çalışan memnuniyeti raporlarında görmeye başlayacaktır. Eğlenceli toplantılar ve mavi yaka motivasyon etkinlikleri organize etmek çalışanlarınızla yakınlık kurmanıza ve güvenlerini kazanmanıza yardımcı olur.

4. Çalışanlarınız için neyin önemli olduğunu öğrenin

Motivasyon son derece kişiseldir. Bir çalışanı işe odaklanmaya teşvik eden şeyle bir başkasınınki aynı olmayabilir. Bu nedenle, her bir çalışanın içsel motivasyonlarını ve hedeflerini ve onları harekete geçiren şeyin ne olduğunu anlamanız gerekir. Makul düzeyde bir iş/yaşam dengesi için destek sunmak da motivasyon konusunda büyük bir kazanç sağlar. Her zaman büyük jestler yapmanız gerekmez, ancak bir çalışanın saatlerini eve gidip gelirken kullandığı ulaşım araçlarının saatlerine uyacak şekilde ayarlamak gibi basit sağduyulu çözümler, çalışan için çok şey ifade edebilir. Gerektiğinde sunulan yönetim desteği beyaz yaka - mavi yaka fark etmeksizin tüm çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanır ve güçlü bir çalışan bağlılığına zemin oluşturur.

5. Çalışanlarınızdan geribildirimlerini ve önerilerini paylaşmalarını isteyin

Yönetici genellikle şirketteki farklı konular hakkında daha geniş bir görüşe sahiptir, ancak çalışanların da her zaman paylaşacak önemli fikirleri vardır. Çünkü üzerinde çalışırken süreçleri daha iyi tanırlar ve geliştirilmesi için nelerin yapılması gerektiğini daha somut olarak ifade edebilirler. Çalışanları karar vermeleri, görüşlerini paylaşmaları ve değişiklik yapmaları için güçlendirin. Bu tür eylemler, çalışanlara aidiyet, özgüven ve şirketin büyümesinin bir parçası olma hissini kazandırır ve onları motive eder.

6. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratın

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının teşvik edilmesi, iletişime öncelik vermekten, günlük yaşamlarındaki zorlukları ve olası iyileştirmeleri gözlemlemeye, operasyonel işleri azaltmak için araç ve teknolojilerin kullanımına, kazaları önlemek için alınacak iş güvenliği tedbirlerine ve işi güvenli bir şekilde yürütmek için insana ve çevreye zararlı ürünlerden uzak durularak kalitenin garanti edilmesine kadar uzanır.

Güvenliğe güçlü bir şekilde odaklanmanın, çalışanların şirket için önemli olduklarını hissetmelerini sağlamak gibi birçok olumlu sonucu vardır. Şirket tarafından değer verildiğini hisseden çalışanların, kaza ve yaralanma sayısını azaltan ve dolayısıyla üretkenliği ve verimliliği artıran güvenlik prosedürlerini takip etme olasılığı daha yüksektir.

7. İş deneyimini geliştirmeye mesai harcayan liderlere yatırım yapın

Motivasyon ve iş geliştirme konularında fikir üreten yöneticilere sahip olmak, mavi yakalı çalışanları daha iyi yönetmenin çok önemli ilk adımıdır. İyi bir ekiple büyük sorunları görüp çözebilir ve tesisinizin üretim çıktısını her gün iyileştirebilirsiniz. Mavi yakalı çalışanlar, liderlerinin motive olduğunu gördüklerinde, performanslarını artırmak için daha fazla ilham alma eğilimindedirler. İyi bir lider ile patron arasında büyük farklar vardır. Patron sadece emir verir ve sonuç beklerken, lider ekibinin yanında olup onları şirketin hedeflerine giden yolda daha verimli ve üretken olmaları için teşvik eden kişidir.

8. Doğru çalışan profiline ulaşın

Çoğu çalışan bir ekibin parçası gibi hissetmek ister. Buradaki stratejileri uygulamak, çalışanlarınızın motivasyonunu ve iş deneyimini geliştirmenize yardımcı olabilir. Bunun yanında, aradığınız niteliklere uygun mavi yakalı çalışanları bulabileceğiniz güvenilir bir platform kullanmak da sürecin anahtarlarından biridir. bitoniş, işverenlerin çoğunun uzun ve sancılı bir süreç olarak tanımladığı çalışan bulma sürecini hızlı ve eğlenceli bir deneyime dönüştürür. bitoniş’le doğru işe alım yapacağınız ve kuracağınız ekibin niteliklerinden emin olacağınız için, içiniz rahat bir şekilde çalışanlarınızın motivasyonunu yükseltmeye daha çok vakit ayırabilirsiniz. Aradığınız doğru mavi yaka profiller bitoniş’te ve bir an önce sizinle tanışmayı ve çalışmayı bekliyor!